14

فروردین

واردات از دبی

واردات کالا از دبی و روش های انجام آن مقدمه امروزه به دلیل مهاجرت افراد زیادی به کشور های اطراف صادرات و واردات کالا از آن ها به ایران و بالعکس رونق بسیار زیادی پیدا کرده است. یکی از جاهایی که امروزه واردات از آن بسیار انجام می شود، دبی است. به این منظور شرکت های مختلفی […]

تصمیم گیری برای أخذ مقررات صادرات

16

دی

سایر مقررات صادرات

مقررات صادرات تنها با اخذ مجوز به پایان نمی رسد بلکه برای شروع فعالیت صادرات بایدموارد دیگر را در نظر گرفت. و موارد دیگری که باید به آن توجه کرد.در زیر به آنها می پردازیم. الزامات ضد تحریم قانون ضد فساد خارجی مقررات مربوط به غذا دارو و محیط زیست را نیز باید در نظر بگیرید.لذا در[…]