09

دی

توزیع کننده و کارگزار در صادرات

توزیع کننده تجارتی با مالکیت مستقل دارد که به عمر عمده فروشی می پردازدو مالکیت کالاهایی را که توزیع می شود. در اختیار می‌گیرد. توزیع کننده یک واسطه است که با مصرف کننده و همچنین با کالاهای ساختنی یا غیر ساختنی( مثل تولیدات کشاورزی)، وارد شده یا صادر شده و در نهایت فروخته شده سر و کار […]