29

آذر

آشنایی با اصول اولیه صادرات

صادرات عبارت است.انتقال کالا از مبدا به مقصد است.اداره بازرگانی تعریف دیگری را بیان می کند.خارج کردن کالا از یک مکان طبق قوانین و مقررات خاص را صادرت گویند. به چه کسی صادر کننده می گویند؟ صادر کننده فردی است که با داشتن کارت بازرگانی اقدام به صادر کردن کالا می کند.این فرد همچنین دارای مجوز بازرگانی […]