16

بهمن

واردات از چین

واردات کالا از چین و روش های آن مقدمه کشور چین یکی از قطب های اصلی تولید انواع محصولات و صادرات آن ها به کشورهای مختلف است. چین دومین کشور بزرگ جهان از لحاظ اقتصادی شناخته می شود که امروزه روابط تجاری و واردات از این کشور به ایران گسترش یافته است. راه های مختلفی برای واردات […]

تصمیم گیری برای أخذ مقررات صادرات

16

دی

سایر مقررات صادرات

مقررات صادرات تنها با اخذ مجوز به پایان نمی رسد بلکه برای شروع فعالیت صادرات بایدموارد دیگر را در نظر گرفت. و موارد دیگری که باید به آن توجه کرد.در زیر به آنها می پردازیم. الزامات ضد تحریم قانون ضد فساد خارجی مقررات مربوط به غذا دارو و محیط زیست را نیز باید در نظر بگیرید.لذا در[…]