گمرک کالا

16

دی

مزیت های گمرکی برای صادرکنندگان و واردکنندگان

صادر کننده باید از مزیت های گمرکی که برایش ایجاد شده آگاه باشد. این مزیت ها برای تشویق صادرکنندگان ایجاد شده است.هرگونه حذف عوارض واردات از قیمت فروش کالا ها امکان رقابت آنها را در سایر کشورها افزایش دهند.خلاصه ای از مزیت های گمرکی که می توانید از آنها بهره ببرید در زیر بیان می کنیم. استرداد […]