مجوز صادرات

09

دی

آشنایی با دریافت أخذ مجوز صادرات

پیش از شروع به بحث مجوز صادرات، باید به مسائلی مثل مجوزها و سایر مقررات توجه کنید. هیچ کس دوست ندارد به این ریزه کاری ها فکر کند، ولی اگر حالا به این مسائل فکر نکنید و تا با مشکل مواجه خواهید شد. در اینجا مسایلی را مطرح کردم که باید در جایگاه صادرکننده به آنها توجه […]