مجوز صادرات

09

دی

آشنایی با دریافت أخذ مجوز صادرات

پیش از شروع به بحث مجوز صادرات، باید به مسائلی مثل مجوزها و سایر مقررات توجه کنید. هیچ کس دوست ندارد به این ریزه کاری ها فکر کند، ولی اگر حالا به این مسائل فکر نکنید و تا با مشکل مواجه خواهید شد. در اینجا مسایلی را مطرح کردم که باید در جایگاه صادرکننده به آنها توجه […]

کارگزاربودن

09

دی

نگاهی به منافع و چالش‌های کارگزار بودن وآشنایی با سرمایه گذاری

هزینه‌های اندک راه‌اندازی فعالیت و نیز سرمایه محدود مورد نیاز برای کار از جمله منافع کارگزار بودن به شمار می آید. سرمایه اولیه و هزینه تجارت کارگزار بسیار کمتر از هزینه های مشابه برای یک توزیع کننده است.کارگزار بودن این خطر را هم دارد که طرفین شرکت شما را دور بزند و به صورت مستقیم در موارد[…]

09

دی

توزیع کننده و کارگزار در صادرات

توزیع کننده تجارتی با مالکیت مستقل دارد که به عمر عمده فروشی می پردازدو مالکیت کالاهایی را که توزیع می شود. در اختیار می‌گیرد. توزیع کننده یک واسطه است که با مصرف کننده و همچنین با کالاهای ساختنی یا غیر ساختنی( مثل تولیدات کشاورزی)، وارد شده یا صادر شده و در نهایت فروخته شده سر و کار[…]