مشخص نمون تعرفه کالا

16

دی

تعرفه کالا وارداتی و سازماندهی برای صادرات و واردات

تعرفه کالا یکی از موارد ضروری است.هنگامی که کالا وارد بندر می شود، گمرک و حفاظت مرزی درباره ی شمول عوارض گمرکی بر کالا کد تعرفه مناسب، بر اساس جدول تعرفه های سراسری ایالات متحده تصمیم‌گیری می‌کند. جدول تعرفه های سراسری ایالات متحده منبع اصلی یافتن طبقه بندی عوارض است. می توان از جدول تعرفه های سراسری […]

گمرک کالا

16

دی

مزیت های گمرکی برای صادرکنندگان و واردکنندگان

صادر کننده باید از مزیت های گمرکی که برایش ایجاد شده آگاه باشد. این مزیت ها برای تشویق صادرکنندگان ایجاد شده است.هرگونه حذف عوارض واردات از قیمت فروش کالا ها امکان رقابت آنها را در سایر کشورها افزایش دهند.خلاصه ای از مزیت های گمرکی که می توانید از آنها بهره ببرید در زیر بیان می کنیم. استرداد[…]

تصمیم گیری برای أخذ مقررات صادرات

16

دی

سایر مقررات صادرات

مقررات صادرات تنها با اخذ مجوز به پایان نمی رسد بلکه برای شروع فعالیت صادرات بایدموارد دیگر را در نظر گرفت. و موارد دیگری که باید به آن توجه کرد.در زیر به آنها می پردازیم. الزامات ضد تحریم قانون ضد فساد خارجی مقررات مربوط به غذا دارو و محیط زیست را نیز باید در نظر بگیرید.لذا در[…]